Книги

Газети

Журнали

Географія та етнографія

Етнографічний збірник / видає Етногр. коміс. Наук. Т-ва ім. Шевченка. – Львів : Накладом Т-ва. Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1902.
Т. 12 : Галицько-руські народні легенди, т. 1 / зібрав [та авт. передм.] Володимир Гнатюк. – ХІ, 215 с.

З ініціативи Михайла Грушевського, голови Наукового товариства імені Шевченка у Львові, з 1895 року товариство почало видавати «Етнографічний збірник», а після створення Етнографічної комісії НТШ (1898) збірник видавався під її егідою. У збірнику друкувалися матеріали з фольклору та етнографії з усієї етнічної території України і місць поселення українців за її межами, але переважали публікації із західноукраїнських земель. У 1895-1914 роках регулярно виходили один, в окремі роки два (1912 року – навіть три) томи на рік. Під час Першої світової війни і після неї книжки видавалися з перервами: передостанні книги об’єднані 37-40 томи – 1928 року, 20-й том, який мав охопити матеріали чотирьох томів «Коломийок» В. Гнатюка, не вийшов і був втрачений. Усього вийшло 36 книжок.
Матеріали для жанрово-тематичних томів «Етнографічного збірника» збирали за спеціальними програмами, інструкціями й питальниками, які розробляла і розсилала Етнографічна комісія збирачам і кореспондентам на місцях. Наголос ставився на максимальній автентичності записів і публікацій фольклорних текстів. Всі томи мають вступні статті, де подано відомості про джерела опублікованих матеріалів, їх історію, списки збирачів і населених пунктів, з яких походять записи. Найбільше праці в підготовку та редагування збірників вклали В. Гнатюк та І. Франко.
Фундаментальний «Етнографічний збірник» привернув до себе увагу широкої наукової громадськості і здобув позитивну оцінку відомих учених. Він і нині залишається одним із найавторитетніших джерел української фольклористики.
Примірники Одеської національної наукової бібліотеки раніше зберігалися у приватній колекції Михайла Комарова (1844-1913), відомого українського бібліографа, етнографа, громадського діяча, про що свідчить власницькі печатки на обкладинках та титульних аркушах.

Зміст:
Переднє слово
І. Біблійні легенди старого завіту
ІІ. Біблійні легенди нового завіту
ІІІ. Легенди про святих (греко-латинські і польсько-руські)
IV. Легенди про недовірків і чарівників

Переглядів: 644