Книги

Газети

Журнали

Історія та допоміжні історичні дисципліни

Грушевський О. С. З українського культурного і наукового життя в середині XIX в. / подав Олександр Грушевський. – [Львів, 1906]. – 24 с.

Олександр Сергійович Грушевський (1877-1942?), визначний учений-дослідник, громадський діяч, яскрава і багатогранна постать в українській науці початку ХХ ст. О. С. Грушевський збагатив скарбницю вітчизняної науки цінними працями з історії, історіографії, джерелознавства, історичної географії, етнографії, фольклористики, літературознавства. Вражають діапазон його наукових досліджень та їх хронологічні межі, масштаб науково-організаційної і педагогічної діяльності.
Помітне місце в науковій спадщині О. С. Грушевського посідають дослідження розвитку української наукової думки і становлення національної науки в XIX – на початку ХХ ст. У цій праці йдеться про особливості українського культурного і наукового життя за часів Російської імперії, а саме в середині ХIХ століття.
Примірник Одеської національної наукової бібліотеки раніше зберігався у приватній колекції Михайла Комарова (1844-1913), відомого українського бібліографа, етнографа, громадського діяча, про що свідчить власницька печатка на обкладинці та титульному аркуші.

Переглядів: 1771