Поповнення фонду енциклопедичних видань

enc-1-1.jpg

Інформуємо читацьку спільноту про нові надходження енциклопедичних видань, отриманих як обов’язковий примірник документів від Інституту енциклопедичних досліджень НАН України, видавництва «Наукова думка» та Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво».

Новинки від видавництва «Наукова думка»

img_20210315_141008-2.jpg

Тематичний том «Україна – українці» є узагальнюючим, синтетичним завершенням проєкту десятитомника «Енциклопедії Історії України». Він у концентрованому вигляді подає цілісний образ України в її базових категоріях – держава, територія, народ – з погляду історії їх формування та розвитку з найдавніших часів до сьогодення.

Друга книга цього тому складається з двох блоків: наративної і абеткової частини. У першій частині представлено нарис історії України (від давніх часів до 2019 року), щедро проілюстрований картами з політичної та етнічної історії. Другу частину текстів становить словниковий блок, – це близько 400 статей класичного енциклопедичного формату з означенням «Україна…», «Українська…», «Український…»

img_20210315_140945-2.jpgДругий том видання «Латинсько-український словник: антична, середньовічна й ренесансна лексика» (Київ, 2018) охоплює лексику творів античних і середньовічних авторів, західноєвропейських та українських діячів доби Відродження та Реформації та не має аналогів не тільки в Україні, а й на всьому пострадянському просторі, як за кількістю гасел, так і за змістовним їх наповненням. Зокрема, крім прямого перекладу, у ньому наведено ще й синонімічні форми, а також розмовні варіанти слів. Поряд з загальновживаною лексикою подано певну кількість термінів. У томі також представлені загальні та власні назви у єдиному реєстрі на літери D, E, F, G, H, I, K, обсягом близько 120 000 гасел.

Серед новинок і три томи енциклопедичного видання «Історія української літератури у 12 т.» (Київ. 2014), підготовленої до друку Інститутом літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України

img_20210315_140849-3.jpg img_20210315_140906-2.jpg img_20210315_140924-2.jpg

«Історія української літератури. Т. 2» (Київ, 2014)

Другий том присвячено давній українській літературі доби першого національного відродження та раннього бароко (друга половина XVI – перша половина XVII ст.), доби зрілого бароко (друга половина XVII – перша половина XVIIІ ст.), а також літературі пізнього бароко, коли посилилися процеси секуляризації і формування літератури як повноправного явища світської культури (друга половина XVIIІ ст.).

«Історія української літератури. Т. 3» (Київ, 2016)

У третьому томі розглянуто період розвитку національного письменства від останніх років XVIIІ ст. (прикметним виходом у світ перших частин поеми «Енеїда» І. Котляревського) до кінця 30-х років ХІХ ст. – періоду, коли українська література постає як література нова, перебазована на народну мову, а згодом стає мовою літературною. Від попередніх праць про зазначений період, наведені у третьому томі матеріали відрізняються істотним розширенням аналізованих літературних явищ і фактів, інтерпретаційним оновленням.

«Історія української літератури. Т. 7. Книга 1.» (Київ, 2020).

Книга висвітлює активний творчий процес, який, попри жорстокі імперські заборони, все ж не перервався у 80-90-ті роки ХІХ ст. Цей період розвитку усіх родів і жанрів української літератури, а також значного розширення перекладацької справи названо прихованим відродженням. У виданні висвітлюється спільність художніх тенденцій, притаманних українській літературі східних та західних теренів, активна взаємодія українських письменників Наддніпрянщини та Галичини.

Нові видання від ДНУ «Енциклопедичне видавництво»

«Енциклопедії як глокальні медії» (Київ, 2020).

img_20210315_141044-2.jpgУ колективній монографії різнопланово розглянуто питання історії енциклопедистики, біографіки/біографістики на сторінках енциклопедій, формування контенту, принципів та критеріїв науково-інформаційного наповнення сучасних енциклопедій, особливості регіональних енциклопедій, здобутки, проблеми та перспективи вітчизняної енциклопедистики в умовах глобалізації-глокалізації тощо.
img_20210315_141059-2.jpg img_20210315_141126-2.jpg img_20210315_141148-2.jpg img_20210315_141114-2.jpg

«Велика Українська енциклопедія. Тематичний реєстр гасел з напряму «Педагогічні науки» (Київ, 2020).

Видання має на меті окреслити основні поняття, об’єкти та явища педагогічної науки, освіти та виховання, практики навчання та їх нормативно-правового забезпечення;

«Велика Українська енциклопедія. Тематичний реєстр гасел з напряму «Медицина» (Київ,2020).

Видання підготовлено з метою систематизації та категоризації сучасних медичних знань, актуального інформаційного матеріалу теоретичної та практичної медицини для подальшого включення в енциклопедійний контент;

«Велика Українська енциклопедія. Тематичний реєстр гасел з напряму «Філологічні науки (мовознавство)» (Київ, 2020).

Видання підготовлено з метою систематизації та категоризації матеріалу з напряму «філологія» та містить перелік термінів включених до універсального довідкового видання «Велика українська енциклопедія»;

«Традиції та новації в світовій енциклопедистиці» (Київ, 2020).

У збірнику матеріалів наукової конференції представлено наукові повідомлення її учасників щодо низки проблем, питань та засадничих принципів у царині енциклопедистки, що спонукають до подальших фахових дискусій.

Від Інституту енциклопедичних досліджень НАН України отримано чергові випуски багатотомного видання «Енциклопедія Сучасної України» (Київ, 2001)

img_20210615_123205.jpg

«Енциклопедія Сучасної України. Том 21. Мікро–Моя» (Київ, 2019).

Том містить 2232 статті, 2074 чорно-білих та 410 кольорових ілюстрацій, 6 карт, 6 рисунків і 6 табл.;

«Енциклопедія Сучасної України. Том 22. Мр–На» (Київ, 2020)

Том містить 2061 статтю, 1834 чорно-білих та 335 кольорових ілюстрацій, 4 карти і 1 табл.

Енциклопедія Сучасної України – перше багатотомне видання про Україну у всіх вимірах від початку ХХ століття до сьогодення. Енциклопедія подає цілісний образ новітньої України в подіях, інституціях, установах, родах діяльності, поняттях, особах та охоплює всі сфери життя в Україні, відображає сучасні погляди на історичні події та постаті.

Запрошуємо фахівців, науковців та усіх зацікавлених користувачів до роботи з енциклопедичними виданнями у затишному залі довідково-інформаційного відділу ОННБ.

Інформацію підготовлено відділом наукового комплектування
та обліку документно-інформаційних ресурсів

 

Створено: 15.06.2021
Переглядів: 736
© 2021 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.