← Конкурс. Номінаційний список 2019 (за червень 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Історія кафедри української літератури Одеського національного університету імені І. І. Мечникова : персоналії і факти : у 2 т. / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка, філол. ф-т ; авт. ідеї В. П. Саєнко ; упоряд. та бібліогр. ред. : В. П. Пружина, Т. С. Кара ; гол. ред. І. М. Коваль ; наук. ред. Є. М. Черноіваненко ; відп. ред. М. О. Подрезова. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2018 – Т. 1 : Бібліографічний покажчик. – 606 с. – (Розвиток науки в Одеському національному університеті ; Філологія).

Анотація

У книзі вперше систематизовано науковий доробок кафедри української літератури Одеського національного університету ( спершу – Новоросійського, згодом – державного ) імені І. І. Мечникова за 80-літній шлях її розвитку (з 1937 року, коли було створено спеціальну, провідну кафедру) по нинішній час. Видання виходить у двох томах. Перший том включає бібліографічний покажчик, другий – антологію літературознавчої думки.

Перший том містить статтю, яка висвітлює історію кафедри,що супроводжується ілюстративним матеріалом, та біобібліографічний покажчик праць персоналій кафедри, а також довідково-допоміжний апарат.

Для україністів і філологів широкого профілю, істориків науки і спеціалістів з історії класичних університетів; для широкого загалу і передусім – студентам, магістрантів, аспірантів та здобувачів наукових ступенів і звань.