Календар знаменних і пам´ятних дат Одеси та Одещини

У 2012 році також виповнюється:
 • 255 років від дня народження Габріеля Кастельно (де Кастельно д´Орос) (1757-1826), історика-аматора, автора однієї з перших фундаментальних праць з історії Новоросії.

  1803 р. переїхав до Одеси. Губернатор Новоросії герцог де Рішельє доручив йому збирати документи й відомості для написання твору з історії Новоросійського краю. Тритомна праця Габріеля Кастельно з історії Новоросії вийшла 1820 р. в Парижі під назвою: «Опыт древней и современной истории Новороссии. Статистика провинций, её состав­ля­ющих. Основание Одессы, её успехи, её настоящее положение…».

 • 245 років від дня народження Фоми Олександровича Кобле (1767-1833), бойового генерала, військового коменданта, одного з перших забудовників Одеси.

  Керував градоначальством у 1814-1815 рр. після від´їзду герцога де Рішельє з Одеси. Генералові Кобле належала ділянка міської землі в районі сучасного центру Одеси. Його ім´ям названо одну з вулиць центральної частини Одеси.

 • 240 років від дня народження Івана Павловича Бларамберга (1772-1831), археолога-антикознавця, колекці­онера, громадського діяча.

  З 1808 р. жив в Одесі. За поданням герцога де Рішельє був прокурором Одеського комерційного суду (1808-1810), водночас служив у Комісії зі справ нейтрального мореплавства (1809) і в Одеському градоначальстві начальником Одеської митної округи (1812-1818). Кореспондент Комісії складання законів (1818), член Комісії для розгляду корабельних документів при привозі до Одеського порту заборонених товарів, і Комітету з облаштування Одеського порто-франко (1818-1824). З 1825 р. – чиновник для особливих доручень при генерал-губернаторові М. С. Воронцові: проводив роботи з виявлення старожитностей у Новоросійському краї. Перший директор музеїв старожитностей в Одесі (з 1825 р.) і Керчі (з 1826 р.). Будинок Бларамберга в Одесі в першій третині XIX ст. був археологічним музеєм і центром громадського й наукового життя міста, який відвідував О. С. Пушкін.

 • 225 років тому (1787) засновано с. Тузли, Татарбунарського району.
 • 215 років тому (1797) вперше в письмових джерелах згадується с. Богуславка, яке згодом увійшло до складу смт Велика Михайлівка.
 • 210 років тому (1802) проведено межування міста Одеси.
 • 210 років тому (1802) засновано смт Березівка.
 • 210 років тому (1802) засновано селище Антоно-Кодинцеве, нині – смт Комінтернівське.
 • 200 років від дня народження Івана Дмитровича Соколова (1812-1873), математика.

  1865 р. – перший ректор Новоросійського університету. Забезпечив високий рівень викладання механіки в молодому університеті. В 1866-1867 рр. виконував обов´язки попечителя Одеського навчального округу.

  Основні напрями досліджень ученого – варіаційне числення й аналітична механіка. Найбільш значна його праця – «Динамика» (1860), один з перших і кращих російських посібників з аналітичної механіки. В одеський період І. Д. Соколов написав важливу працю з принципу найменшої дії. Він також цікавився викладанням математики в середній школі, написав відомий свого часу підручник для гімназій «Элементарная теория тригонометрических линий и прямолинейная тригонометрия».

 • 200 років тому (1812) закінчилася війна Росії з Туреччиною, був укладений Бухарестський трактат, за яким до Росії приєднувалася Бессарабська область.
 • 200 років тому (1812) засновано селище Табаки (Болградського району).
 • 190 років тому (1822) засновано селище Сарата.
 • 180 років від дня народження Олександра Михайловича Богдановського (1832-1902), юриста, фахівця в галузі карного права.

  В 1853 р. був прийнятий на посаду ад´юнкта Рішельєвського ліцею (кримінальне право і практичне судочинство). В 1856-1857 рр. обіймав посаду радника правління Рішельєвського ліцею. Був активним учасником перетворення Рішельєвського ліцею в Новоросійський університет. Був також почесним мировим суддею, головуючим Одеського міського з´їзду мирових суддів, головою педагогічної громади. 1858 р. був обраний членом Одеського товариства історії та старожитностей, 1865 р. – інспектором Маріїнської жіночої гімназії, 1870 р. – присяжним засідателем Одеського окружного суду.

  Цікавою та плідною була робота О. М. Богдановського як редактора й видавця. Під його редакцією видано «Собрание литературных статей Н. И. Пирогова»; разом з О. І. Георгієвським видав «Новороссийский литературный сборник», працю «О земледельческих колониях и исправительных школах во Франции, Англии и Германии», «Учебник уголовного права».

 • 180 років тому (1832) в Одесі відкрито Грецький базар.
 • 180 років тому (1832) в Одесі відкрито «Скотский рынок».
 • 175 років тому (1837) закінчено будівництво дзвонарні Преображенського кафедрального собору.
 • 170 років від дня народження Олександра Львовича Бертьє-Делагарда (1842-1920), історика-антикознавця, археолога, нумізмата.

  Дійсний член Одеського товариства історії та старожитностей. З 1899 р. – віце-президент і фактичний керівник Одеського товариства історії і старожитностей. Одним з перших залучив метрологічні дані для вивчення грошового обігу. Вивчав історичну географію півдня СРСР в давнину і в середні віки. Основні праці з археології та історії монетної справи античних міст Північного Причорномор´я: «Раскопки Херсонеса» (1893), «О Херсонесе» (1907) та ін.

 • 165 років тому (1847) Одесу відвідав Ференц Ліст, композитор, піаніст, диригент, з концертом.
 • 165 років тому (1847) закінчено будівництво Стрітенської церкви на Новому базарі.
 • 160 років тому (1852) відкрито єврейське дівоче училище.
 • 160 років від дня народження Петра Миколайовича Бучинського (1852-1927), зоолога, гідробіолога. Учень О. О. Ковалевського.

  Вчився на природничому відділенні фізико-математичного університету. Залишився в університеті як професорський стипендіат. 1882 р. – хранитель зоологічного музею. З 1891 р. – приват-доцент на кафедрі зоології. Водночас викладав у жіночих гімназіях Гепнер і Трачевської, на Вищих жіночих курсах. Багато часу віддавав діяльності в Новоросійському товаристві природознавців: був його секретарем (з 1885 р.), президентом (1901-1911), редактором «Записок Новорос­сийс­кого общества естествоиспытателей». Був головою лекційного комітету при Одеській міській аудиторії, влаштував при ній природничий історичний музей, поповнив і розширив зоологічний музей університету, особливо відділ остеології.

  Наукові роботи П. М. Бучинського присвячені в основному фауні одеських лиманів. Найбільш повно дослідив найпростіших Хаджибейського та Куяльницького лиманів. Підкреслював подібність найпростіших Хаджибейського лиману і Чорного моря, відзначав вплив солоності на їхні морфологічні особливості.

 • 160 років від дня народження Кіріака Костянтиновича Костанді (1852-1921), українського художника-імпресіоніста грецького походження, академіка Петербурзької АМ.

  Засновник одеської «південно-руської» пленерної школи живопису, однин із фундаторів ТПРХ (1890), незмінний голова т-ва (1902-1921). Був серед засновників ОХМ (1898-1899). Від 1885 викладав в ОРШ (згодом ОХУ). Виховав плеяду талановитих і високопрофесійних митців (П. Нілус, І. Бродський, О. Шовкуненко, М. Греков, П. Волокидін та ін.).

 • 160 років від дня народження Олександра Андрійовича Попова (1852-1919), художника салонно-академічного напрямку, педагога, академіка Петербурзької АМ.

  1886-1917 – незмінний директор ОРШ (з 1900 – ОХУ). Активний член ОЛАТ, член-засновник ТПРХ, учасник виставок в АМ, ТПРХ.

 • 155 років від дня народження Кирила Михайловича Сапежка (1857-1928), хірурга-патолога.

  З 1902 р. – екстраординарний, а з 1904 р. – ординарний професор кафедри факультетської хірургії Новоросійського університету. 1906 р. К. М. Сапежко був обраний головою VI Всеросійського з´їзду хірургів. З 1914 р. завідував хірургічною факультетською клінікою. 1917 р. його затвердили у званні заслуженого професора.

  Наукові роботи К. М. Сапежка присвячені хірургічному лікуванню виразкової хвороби, оперативній хірургії з топографічною анатомією, патології анатомії, хірургічній патології й терапії з десмургією. Він запропонував власний метод операції пупкової грижі. Був одним із редакторів журналу «Русский хирургический архив».

 • 150 років тому (1862) в Одесі відкрито Комерційне училище (на вул. Преображенській, архітектор Гонсиоровський).
 • 150 років тому (1862) в Одесі відкрито аптеку Б. Біллінга на вулиці Рішельєвській, 42.
 • 150 років тому (1862) засновано «Одесское общество покровительства животным».
 • 150 років від дня народження Тіта Яковича Дворнікова (1862-1922), художника-імпресіоніста, члена ТПРХ в Одесі (з 1893) та ТПХВ (з 1912).

  Автор лірико-поетичних реалістичних пейзажів. Поряд з Костанді, Головковим, Нілусом заклав основи південної школи живопису. З 1913 р. викладав в Одеській рисувальній школі (згодом ОХУ). Твори Т.Я. Дворнікова зберігаються в ОХМ, музеях України та країн СНД.

 • 145 років тому (1867) відкрито Павлівський будинок дешевих квартир на Куликовому полі.
 • 140 років від дня народження Іллі Леонідовича Смоленського (1872-1933), історика, лідера одеської української «Громади».

  Народився в Одесі. Під час навчання в одеській гімназії був членом одеської української «Молодої громади». На початку XX ст. брав активну участь у роботі історико-філологічного товариства при Ново­російському університеті. Захоплювався психологією та теософією. Опублікував низку оригінальних праць з філології, етики (дослідження феномену сором´язливості, особливості почуття кохання у чоловіків), розробив анкету про прояви таємничого та надприродного. Викладав історію в одеських гімназіях і училищах. Читав публічні лекції. Найбільш відома його праця – «История как наука и как предмет преподавания (переоценка исторических знаний). Историко-методический этюд» (1906).

 • 135 років від дня народження Миколи Йосиповича Лернера (1877-1934), історика російської літератури й культури Одеси першої половини XIX ст.

  Народився в Одесі. Вищу освіту здобув на юридичному факультеті Новоросійського університету. Перші його статті з´явилися на сторінках неофіційної частини «Ведомостей одесского градоначальства», який редагував його батько. М. Й. Лернер був членом Одеського товариства історії та старожитностей та Одеського бібліографічного товариства при Новоросійському університеті.

 • 130 років від дня народження Богдана Михайловича Комарова (1882-1975), українського бібліографа, лексикографа, публіциста і мемуариста. Син М.Ф. Комарова.

  1920-1930 рр. на базі бібліотеки батька та ряду націоналізованих книгозбірень Одеси створив Державну українську бібліотеку ім. Т.Г. Шевченка, якою завідував впродовж 1920-30 рр. Засновник і завідувач Одеської державної української бібліотеки ім. Т.Г. Шевченка (1920-1930), фонди якої, після реорганізації поповнили Одеську наукову бібліотеку (нині ОННБ ім. М. Горького); засновник Одеського бібліографічного товариства (1924-1930). Автор спогадів «Бібліотека моєї пам´яті» (опубл. 1971 розділи про зв´язки родини Комарових з Лесею Українкою).

 • 130 років від дня народження Давида Давидовича Бурлюка (1882-1967), українського і російського художника-футуриста, поета, теоретика і пропагандиста авангардного мистецтва, редактора «Першого футуристичного журналу» (1914).

  Навчався в Казанському (1898-99) та Одеському художніх училищах (1899-1900, 1910-1911), а також Мюнхенській АМ, студії Кормона (Париж), МУЖВЗ. Автор портретів, пейзажів, алегоричних композицій. Брав участь у виставках ТПРХ (1906-07) та Салонах Іздебського (1909-10) та ін.

 • 125 років тому (1887) засновано Одеську фабрику технічних тканин (джутову фабрику).
 • 125 років тому (1887) в Одесі засновано «Одесское общество покровительства отбывшим наказание и бесприютным».
 • 120 років тому (1892) в Одесі відкрито амбулаторну лікарню Касперівської общини сестер Червоного Хреста.
 • 115 років тому (1897) було засновано завод Бродського (нині – цукрорафінадний завод).
 • 115 років тому (1897) почалося видання журналу «Жизнь Юга», в якому друкувалися твори М. Горького та І. Франка.
 • 100 років тому (1912) створено Одеську селекційну станцію на чолі з професором Андрієм Опанасовичем Сапєгіним (тепер – Селекційно-генетичний НДІ Академії аграрних наук України).
 • 100 років тому (1912) в Одеському цирку проходив чемпіонат з боротьби, в якому взяли участь найсильніші борці світу.
 • 95 років тому (19 липня 1917) засновано україномовну обласну громадсько-політичну газету «Чорноморські новини» (Одеса).
 • 55 років тому (1957) Одеса стала членом Всесвітньої організації споріднених міст.
 • 55 років тому (1957) створено обласну організацію Спілки журналістів СРСР.
 • 50 років тому (1962) відкрито Одеський аеропорт (за проектом М. А. Шаповаленка, Ю. Г. Ванштейна, А. Д. Крайнєва).
 • 40 років тому (1972) засновано Одеське музичне товариство.
 • 30 років від дня смерті Степана Івановича Олійника (1908-1982), українського поета-гумориста, сатирика, журналіста.
 • 20 років тому (1992) вийшли перші номери газет «Коммерсант Юга», «Морские ведомости», «Ориентир», «Слово».