Нові надходження відділу краєзнавства «Одесика»

Відділ краєзнавство «Одесика» запрошує широке коло користувачів ознайомитися з новою літературою у своєму фонді.

Вища педагогічна освіта і наука Укра­їни: історія, сьогодення та перспек­тиви розвитку. Одеська область : (до 195-річчя Південно­українського на­ці­онального педагогічного універси­тету ім. К. Д. Ушинського) : [моно­графія] / ред. рада вид. : В. Г. Кремень (гол.) [та ін.] ; редкол. тому : О. Я. Чебикін (гол.) [та ін.]. — К. : Знання України, 2012. — 320 с.

Див. в електрон. каталозі

Підготовлена монографія — чергова в серії книг, присвячених комплексному аналізові вищої педагогічної освіти і науки в Україні. У ній висвітлено історію розвитку і становлення педагогічної освіти і науки Одещини, розкрито основні тенденції, що характеризують різні історичні періоди надбань у сфері педагогічної освіти і науки. Дослідження також відображає сучасні проблеми й перспективи подальшого розвитку означених галузей на Одещині.

 

Подольский Э. Весна на Французском бульваре : очерки / Эдуард Подоль­ский. — Винница : Государственная картографическая фабрика, 2011. — 176 с. : портр., [32] л. цв. ил., портр.

Див. в електрон. каталозі

Книга «Весна на Французском буль­варе» присвячена славній даті в історії Державного закладу «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова» — 75-річчю з часу засну­вання. Автор художньо-публіцистич­ного нарису намагався створити живим доступним словом узагальнений порт­рет колективу, який сьогодні трудиться в стінах легендарного Інституту Філатова, щоденно своєю науковою і лікувальною працею примножуючи кращі і найсвітліші традиції філа­тов­ського надбання. Новий творчий здобуток заслуженого журналіста України Едуарда Подільського розрахований на широке коло читачів.

 

Бродавко Р. И. Вольный ветер : [худ.-публ. издание] / Роман Исаакович Бродавко. — О. : ВМС, 2012. — 112 с. : портр., [16] л. ил., портр.

Див. в електрон. каталозі

Книга присвячена історії Одеського академічного театру музичної комедії ім. М. Водяного. Відомі актори Одеської музкомедії внесли яскраві сторінки в історію музичного театру, заклали традиції, які успішно розвивають та продовжують нові покоління виконавців.

 

 

Третій Одеський міжнародний кіно­фестиваль = Третий Одесский меж­ду­­народ­ный кінофестиваль = Third Odessa international film festival : 13-21 липня 2012 : [каталог]. [К.] : [Б.в.], [2012]. — 248 с. : ілюстр., портр. — Текст укр., рос., англ.

Див. в електрон. каталозі

Одеський міжнародний кінофестиваль вже в третє пройшов в Одесі. Перший відбувся 16-24 липня 2010 року. Починаючи з 2012 року кінофестиваль заявив про себе, як фестиваль арт-мейнстрима: кіно високого художнього рівня, розраховане на широку аудиторію. В цьому році конкурсна програма складалась з двох повноцінних розділів: Міжнародна конкурсна програма повнометражних фільмів та окрема Українська національна конкурсна програма. Професіоналізм організаторів та високий творчий рівень учасників Третього Одеського міжнародного фестивалю подарував нові відкриття, цікаві кінострічки та вдалі зустрічі.

 

«Вся Одесса очень велика!» : альбом художественной фотографии: [по матер. 1-го Фестиваля одесской фотографии] / Одес. фотогр. ассоц. ; ред. : С. Гуменюк ; редкол. : А. Тарасенко, А. Лесик ; худ. оформ. А. Тарасенко. — К. : АДЕФ-Украина, 2011. — 120 с. : портр., ил.

Див. в електрон. каталозі

Гортаючи сторінки альбому «Вся Одесса очень велика!» глядачі зануряться у неповторну і витончену красу Одеси, її дивовижних пам'яток старовини, фонтанів, кованих сходів та інших перлин міста. А також, цінителі художнього мистецтва доторкнуться до краси пейзажів Одещини. Видання зібрало найкращі роботи фотомайстрів, які експонувалися на виставках в рамках фестиваля одеської фотографії в серпні 2011року.

 

Красножон А. В. Крепость Белгород (Аккерман) на Днестре : ист. строи­тельства / Андрей Васильевич Красножон. — Кишинев : Stratum plus, 2012. — 412 с. : ил., пл., [2] л. к., пл. — Текст на англ., молд., тур.

Див. в електрон. каталозі

Білгород-Дністровська фортеця — одна з найвідоміших і в той же час найзагадковіших пам'яток середньо­вічної фортифікації.У монографії розглядаються документальні джерела з історії фортеці, а також залучені результати багаторічних комплексних історико-архітектурних досліджень. Це перша масштабна праця з даної теми на теренах України.

 

Рассказы о музее : XXXV ОЛМ. Часть II : [сборник очерков] / Одесский литературный музей ; отв. ред. Т. Липтуга ; ред. кол. : Г. Семыкина, Г. Закипная, А. Яворовская. — О. : ПЛАСКЕ, 2012. — 288 с. : ил., портр.

Див. в електрон. каталозі

Ювілейна збірка нарисів «Рассказы о музее» — це вже друга книга-роз­повідь, про життя одного з самих незвичайних і привабливих музеїв Оде­си. Музей-сховище історії літератури, щоб берегти, потрібно постійно бути в русі-ось такий музейний парадокс. Спираючись на минуле, йти в ногу з часом і бути спрямованим у майбутнє. Ось такий досвід був придбаний Одеським літературним музеєм за тридцять п'ять років з моменту його створення.

 

Ніточко І. І. Православна Бере­зів­щина / І. І. Ніточко, П. І. Ляшик. — О. : Прес-курєр, 2012. — 464 с. : ілюстр. — (Праці : Державного архіву одеської області ; т. 34).

Див. в електрон. каталозі

Науково-довідкове видання вперше розглядає розвиток релігійних закладів дореволюційного періоду на території Березівщини, історію їх занепаду у радянські часи та відродження у період незалежності. Книга складається з документальної частини, авторських роздумів та усної історії, відтвореної за допомогою спогадів священиків Березівщини та їх парафіян.

Серед використаних джерел інформації: документи архіву, книги, періодичні видання, науково-довідкова література, спогади та ін. Найбільш ранні з виявлених документів датовані 1808 роком.

 

Борис Володимирович Буркинський : біобібліогр. покаж. л-ри / ОННБ ім. М. Горького, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; уклад. Т. В. Кочеткова ; наук. ред. : О. М. Котлубай , Н. І. Хумарова ; авт. вступ. ст. : С. К. Харічков, Н. І. Хумарова ; ред. І. С. Шелестович. — К. : Освіта України, 2012. — 232 с. : ілюстр., портр. — (Серія : Вчені Одеси ; вип. 46).

Див. в електрон. каталозі

Біобібліографічний покажчик із серії «Вчені Одеси» присвячений Борису Володимировичу Буркинському, доктору економічних наук, директору Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, професору, академіку НАН України, заслуженому діячу науки і техніки України, дійсному члену Міжнародної інженерної академії, заступнику голови Південного наукового центру МОН та НАН України.

Покажчик містить хронологічний та алфавітний перелік праць вченого, окремим розділом подані монографії, наукові доповіді, публікації у наукових збірниках, періодичних виданнях, виступи на конференціях, семінарах та інших заходах. Вступна стаття вченого секретаря ІПРЕЕД НАН України, д-ра екон. наук., ст. наук. співроб. Н. І. Хумарової «70-річчя академіка НАН України Б. В. Бур­кин­ського»,окреслює коло наукових інтересів Бориса Володимировича його основні напрямки фундаментальних наукових досліджень та досягнуті результати, розкриває масштаб науково-організаційної, науково-педагогічної та громадської діяльності.

 

Кузнецова С. Константин Паус­товский: преображенные отражения: очерки, статьи, заметки / Светлана Константиновна Кузнецова. — О. : Печатный дом, 2012. — 328 с. : ил., портр.,[12] л. цв. ил.

Див. в електрон. каталозі

До збірки увійшли нариси, статті, замітки Світлани Костянтинівни Кузне­цової — філолога, бібліографа, науко­вого співробітника музею К. Г. Паустов­ського, лауреата літературної премії ім. К. Г. Паустовського. Книга Світлани Кузнецової «Константин Паустовский: преображённые отражения» є об'єм­ним поглядом на культурне життя Одеси, своєрідну хроніку діяльності Товариства «Мир Паустовского», музею К. Г. Паустовського в Одесі, а також подій осіб, тонко пов'язаних з ім'ям відомого письменника.

Створено: 01.02.2013
Переглядів: 3422© 2019 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.