Відділ обслуговування користувачів

Зміст роботи

Відділ є самостійним структурним підрозділом ОННБ, що забезпечує розкриття фонду шляхом надання безпосереднього доступу до інформаційних ресурсів для індивідуальних і колективних абонентів.

Структура відділу

Сектор головного читального залу (ГЧЗ)

Основною складовою частиною відділу обслуговування є сектор головного читального залу (ГЧЗ). Обслуговування користувачів ГЧЗ здійснюється на основі універсального фонду відділу книгосховища та підсобного фонду читального залу, який складається з документів підвищеного попиту. Каталог книг підсобного фонду знаходиться в аванс-залі. Це, насамперед, нові довідники, підручники для вищих навчальних закладів усіх рівнів, монографії з актуальних проблем науки та виробництва українською та російською мовами.

Обслуговування користувачів в ГЧЗ диференційоване і виконується двома кафедрами видачі: кафедра №1 обслуговує наукових працівників, фахівців та інших користувачів, кафедра № 2 — студентів. У головному читальному залі 300 посадочних місць, 20 з яких виділено для наукових працівників.

Сектор поточної та ретроспективної періодики

26 % фонду періодики ОННБ — це періодичні видання: газети та журнали ХVII- початку XXI сторіччя.
З 2002 р. Бібліотека одержує обов'язковий примірник видань України, в тому числі — періодичних.
Поточні видання останніх трьох років, а це близько 120 назв газет і 450 назв журналів, видань України, можна одержати в читальному залі поточної періодики. Загальний фонд залу — понад 29 тис. примірників газет і журналів. Доступ до фонду — відкритий. У залі поточної періодики налічується 46 посадочних місць. Щороку читальний зал обслуговує майже 8 тисяч користувачів, видає їм понад 500 тисяч примірників документів.

У читальному залі поточної періодики знаходиться тільки частина газет і журналів, одержуваних бібліотекою.

Інформацію про повний репертуар періодичних видань бібліотеки та місце їх знаходження можна одержати в залі каталогів довідково-інформаційного відділу.
Періодичні видання, одержані бібліотекою понад три роки тому, можна опрацювати в залі ретроспективної періодики. Замовлення користувачів цього залу виконуються на основі фонду книгосховища періодичних видань. У читальному залі — 14 посадочних місць.
Щороку зал обслуговує 7 тисяч користувачів, видає їм 300 тисяч примірників газет і журналів.

Читальний зал відділу обслуговування бібліотеки

(вул. Акад. Філатова, 1 (зупинка «Площа ім. Толбухіна», Люстдорфська дорога).

Читальний зал щороку обслуговує понад 2 тисячі користувачів, яким видає близько 200 тисяч документів. У читальному залі — 45 посадочних місць.

Замовлення користувачів виконуються на основі універсального фонду документів, обсяг якого сьогодні сягає 95 тисяч примірників книг, періодичних, інформаційних видань, стандартів.

Щороку фонд читального залу поповнюється на 1500-2000 примірників.

Поряд з обслуговуванням користувачів залу документами надаються також усні довідки та консультації з питань бібліотечно-бібліографічного пошуку інформації, з основ бібліотечно-бібліографічних знань.

До послуг читачів — довідково-інформаційний апарат на фонд читального залу: алфавітний та предметний каталоги на весь фонд та систематичний каталог на літературу з питань техніки. Читачі можуть одноразово записатись в читальному залі та мають право користуватися постійними читацькими квитками, виданими на Пастера, 13

Фонди

Інформаційне забезпечення користувачів в ОННБ здійснюється через систему універсальних, галузевих, спеціалізованих відділів, секторів та читальних залів:

  • відділ обслуговування (головний читальний зал, сектори поточної та ретроспективної періодики, сектор «Закордонне українство», читальний зал за адресою вул. Акад. Філатова,1);
  • відділ рідкісних видань та рукописів;
  • відділ мистецтв;
  • відділ «Одесика»;
  • відділ зберігання архівного фонду;
  • відділ літератури іноземними мовами;
  • довідково-інформаційний відділ.

Відділ пропонує

Щоб одержати документи для роботи в ГЧЗ, користувачі можуть робити поточні та попередні замовлення, бронювати документи, необхідні для подальшої роботи: наукові працівники — на місяць, фахівці — на два тижні, студенти — на тиждень (детальніше див. правила користування).

Щорічно бібліотека обслуговує близько 50 тис. користувачів, яким видає майже 2 млн. примірників документів.

Правила користування

Правила запису

Створено: 02.12.2009
Останнє оновлення: 04.12.2017
Переглядів: 13474© 2019 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.