Книги

Газети

Журнали

Історія та допоміжні історичні дисципліни

Нечуй-Левицький І. С. З давніх часів : про гетьмана Богдана Хмельницького / Іван Левицький. – Харьков : Паровая тип. И. М. Варшавчика, 1902. – 31 с. – (Изд. Ком. Харьк. О-ва распространения в народе грамотности ; [№ 77]).

І. С. Нечуй-Левицький (1838-1918) – український прозаїк, новеліст, драматург, автор художніх, історичних й етнографічних нарисів, літературно-критичних і мистецтвознавчих статей. Цікавою сторінкою творчості письменника є його участь у написанні історико-популярних нарисів і статей, серед яких – «З давніх часів : про гетьмана Богдана Хмельницького». Письменник доступною мовою проілюстрував одну з важливих сторінок історії України: Національно-визвольну війну 1648-1654 років проти Польщі на чолі з Богданом Хмельницьким. Брошура видана Харківським товариством поширення в народі грамотності (1869-1920) – першою у Східній Україні громадською культурно-освітньою організацією, започаткованою передовою інтелігенцією Харкова з метою «поширення грамотності і початкових корисних знань» серед народу.
Примірник Одеської національної наукової бібліотеки зберігався раніше у приватній колекції М. Ф. Комарова (1844-1913), відомого українського бібліографа, етнографа, громадського діяча, про що свідчить власницька печатка на обкладинці та титульному аркуші.

Переглядів: 2885